LA SALLE

La Salle Catalunya forma part d'una institució mundial dedicada a l'educació, des de fa més de tres segles, i és present en 82 països. A casa nostra, treballem en 25 Centres Educatius, de tots els nivells, des de l'Escola Maternal fins a la Universitat. Més de 20.000 alumnes i 1.500 professors i professores certifiquen que el nostre Projecte Educatiu és sòlid i eficaç per donar resposta a les necessitats del món en què vivim. La innovació pedagògica, amb el desenvolupament de programes que ens permeten adaptar-nos als nous temps, és un tret que ens diferencia i pel qual treballem seriosament.
 

CARÀCTER PROPI

A La Salle tenim un estil propi que diferencia el nostre estil pedagògic:

1. Atenció personalitzada
A La Salle atenem les necessitats, tant acadèmiques com personals, de tots els nostres alumnes, amb senzillesa i en un clima acollidor, del qual en participa tota la Comunitat Educativa. Som sensibles a la interculturalitat i al diàleg interreligiós. A La Salle, la persona de l'alumne és el més important.

2. Educació integral
Als Centres La Salle fonamentem la nostra acció educativa en una formació integral de la persona, des d'una concepció cristiana d'aquesta persona i del món. Per això, la formació engloba aquestes capacitats de l'alumne: intel.lectuals, relacionals, emocionals, físiques, axiològiques i transcendentals.

3. Educació en valors
Per a La Salle són prioritaris els valors de la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència. A La Salle formem ciutadans oberts, crítics i compromesos, amb capacitat per a afrontar els reptes de la societat en què vivim.

4. Estil pedagògic
L'estil pedagògic de La Salle el centrem en l'alumne i, per això, tenim una especial cura del seu desenvolupament humà i intel.lectual, mitjançant l'atenció a la diversitat. El treball en grup de l'equip docent i la proximitat de cada un dels educadors amb els alumnes permeten incidir, amb més eficàcia, en les seves característiques i situacions personals.

5. Innovació pedagògica
A La Salle desenvolupem programes específics d'innovació pedagògica que donen coherència al conjunt d'activitats docents i permeten adaptar les metodologies a les necessitats dels alumnes d'avui. Aquests programes responen a la constant vocació de renovació i adaptació als nous temps. El treball en qualitat i l'avaluació contínua de la proposta educativa són elements valuosos per a aquesta millora.

6. Institució amb història
La Salle Catalunya formem part d'una Institució mundial, nascuda a França ja fa més de tres segles. La nostra oferta educativa està avalada per milers i milers de persones, de Catalunya i d'arreu del món, que han passat pels nostres Centres i que han rebut una formació que els ha permès desenvolupar-se lliurement i autònomament i integrar-se dignament a la societat. També, el nostre treball en xarxa, tant amb les escoles de Catalunya, com amb les de la resta del món, ens permet una sinergia que adapta i projecta la nostra tradició cap al present i cap al futur.

 

LA SALLE SOLIDÀRIA

FUNDACIÓ PROIDE

Promoció i Desenvolupament són les dues paraules que formen el seu nom. És una ONGD que neix l'any 1992 de les escoles La Salle de Catalunya com a expressió i compromís en favor de la justícia i la dignitat dels pobles oprimits. Els seus objectius són bàsicament dos: la presa de consciència de les nostres accions al Nord i el suport a la implementació de projectes de desenvolupament al Sud.

La Fundació PROIDE treballa a l'Àfrica, principalment en països com el Togo i Madagascar, i a Amèrica Llatina en països com Guatemala, Perú o Argentina. Els projectes que es treballen tenen sempre com a eix central l'educació. A partir d'aquest eix, desenvolupa projectes com l'arranjament d'escoles rurals, la formació continuada de mestres, l'escolarització d'infants i adolescents, la promoció de la dona, la capacitació agrícola de joves camperols, etc. Aquests projectes serveixen alhora com a imatges de reflexió, acompanyament i intercanvi per als voluntaris que accedeixen al programa Estiu Solidari, que es realitza cada any durant els mesos de juliol i agost.

La Fundació PROIDE té la seva seu a Barcelona, a més de cinc delegacions ubicades al Bages, Tarragona, Lleida, Girona i Cambrils. Compta amb l'ajut de vora mig miler de col.laboradors i voluntaris que contribueixen econòmicament o en espècies a fer front a les desigualtats del nostre món.

PROIDE
c/ Sant Joan de La Salle, 42
08022 - Barcelona
Tel.: 93 237 71 80
Fax: 93 237 36 30
www.fundacioproide.org
proide@fundacioproide.org

FUNDACIÓ COMTAL

La Fundació Comtal és una entitat promoguda pels Germans de La Salle i l'Associació Taula de Joves Comtal amb vint-i-cinc anys de treball social al Casc Antic de Barcelona. La Fundació té en marxa diferents programes com: punt d'informació sòcio-laboral, assessoria jurídica, centre obert, cursos d'informàtica i itineraris laborals per a joves. L'objectiu últim és contribuir a la inserció laboral de joves a través d'accions integrades i la formació dels joves amb programes de pràctiques.

Fundació Comtal
Forn de la Fonda, 5, baixos
08003 Barcelona
Tel. 93 319.98.55
Contacte

Casal La Salle 08289 - VECIANA Tel. 93 869 80 87 Fax: 93 868 12 41